Professores

Lama Rigdzin Dordje

Lama Yeshe Drolma

Lama Sherab Drolma

Lama Padma Norbu

Lama Tsering Everest